Pact Go4Gold

Verschillende generaties op de werkvloer, dat is geen vanzelfsprekendheid meer. Zeker niet als het gaat om het in dienst hebben en houden van 45+ werknemers. Toch zijn ze er: bedrijven, overheden en organisaties die daarvoor gaan. Hun werknemers zijn hun sociale kapitaal.

Bent u zo’n werkgever? Stap naar voren en laat zien dat u óók mensen van 45 jaar en ouder bij het arbeidsproces betrekt. Met het Go4Gold-vignet van de stichting Werkgevers van de tweede helft bent u herkenbaar als een werkgever die goed, en wellicht zelfs beter presteert als het gaat om het in dienst hebben van 45+ werknemers. Voor uw klanten, uw personeel, en voor de maatschappij.

  • Go4Gold
Het is even wennen ‘waarde creëren’, zonder dat het meteen om geld gaat. Toch vinden steeds meer directies van kleine en grote bedrijven dat winst niet alleen in euro’s uitgedrukt moet worden. Vanuit hun langetermijnvisie zorgen ze op verschillende manieren voor meer waarde. Daar hoort een evenwichtige opbouw van het personeel bij. Ze vinden het bedrijfsmatig en maatschappelijk belangrijk dat ook zoveel mogelijk 45-plussers betaald werk hebben. Zo dragen ze bij aan een duurzame samenleving. Het is een concrete vorm van MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Duurzame ondernemers zijn vaak bescheiden. Dat hoeft niet, zeker niet nu voortrekkers meer dan welkom zijn. Zichtbaar zijn als goed werkgever en maatschappelijk verantwoord ondernemer op het vlak van People is een selling point. Als u meedoet kunt u het Go4Gold-vignet gebruiken op uw site en reclamemiddelen. Natuurlijk besteedt Stichting werkgevers van de tweede helft aandacht aan uw bedrijf of organisatie op deze website. Met uw logo, een foto en desgewenst met uw bedrijfsprofiel.

Werkgever – doe mee!

Denkt u dat u ook goed excelleert met uw personeelsopbouw? Het pact Go4Gold en het bijbehorende vignet zijn beschikbaar voor werkgevers die beter dan gemiddeld presteren dan collega’s in de branche.
Hier ziet u om welke percentages 45+ werknemers het gaat.

Mede mogelijk gemaakt door:

ASN 1b logo foundation 40 mm kleur